Results

Following candidates were selected during the IBPS Bank PO & Clerk interviews :

 • Anmol Ajinkya
 • Ashwini Kulkarni
 • Madhuri Wakade
 • Roshan Dahat
 • Arundhati Adhav
 • Ganesh Maniyar
 • Vishal Gode
 • Roshankumar Dhole
 • Sheetal Lahane
 • Kiran Jangale
 • Ajay Kale
 • Vinita Khartad
 • Monica Bhite
 • Prashant More
 • Mandar Gadave
 • Namrata Pande
 • Vinay Jadhav
 • Akash Athavale
 • Anurag Pagare
 • Vinaya Patil
 • Yogita Tupale
 • Sanket Shastri
 • Minal Kothekar
 • Shekhar Shete
 • Sonali Kotharkar
 • Priya Kulkarni
 • Anil Shelke
 • Madhukar Fulare
 • Mayuri Rajendra
 • Amol Kulkarni
 • Dipali Wagh
 • Jyoti Kasbe
 • Manisha Khade
 • Vikas Jadhav
 • Ashwini Thakare
 • Sachin Ayane
 • Rustum Chowdhari
 • Vikas Kolhe
 • Mayuri Pawar
 • Kirti Devkar
 • Anita Jawale
 • Rajesh Muneshwar
 • Pallavi Ragade
 • Shubhangi Dumala
 • Shweta Shende
 • Hemeshwari Jadhav
 • Nitesh Jadhav
 • Padmanabh Kanjalkar
 • Mangesh Gange
 • Priyanka Vijay Bhavthankar
 • Viraj Vibhute
 • Prutha Lele
 • Swati Magare
 • Jeevan Bainade
 • Ashish Kasare
 • Sagar Hiwale
 • Mayuri Pawar
 • Sushil Warwantikar
 • Uday Khairnar
 • Rekha Jadhav
 • Abhijit Aidke
 • Harshal Gajabhiti
 • Pranoti Lokhande
 • Ankit Dahate
 • Anagha Patil
 • Kalyani Jain
 • Rasika Nyayshish
 • Sumedh Jadhav
 • Shilpa Ajagare
 • Bhagyashri Shapatwar
 • Vishal Gorde
 • Prachi Bodale
 • Prashant Ingole
 • Amruta Mandalik
 • Komal Jaiswal
 • Abhijit Talekar
 • Anuja Sontakke
 • Ramakant Sonawane
 • Sayali Bedghur
 • Anila Satpute
 • Mohan Sallawar